Om

Aarhus lokalkreds

STRUKTUR

 

Aarhus Lokalkreds ledes af en bestyrelse på 4 - 7 klubansatte, klubmedlemmer eller FU/FO-bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen tegnes af formand, næstformand og kasserer, som konstitueres på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling i februar.

 

 

ØKONOMI

 

Aarhus Lokalkreds modtager årligt et administrationstilskud fra Aarhus Kommune, som udover administration skal dække udgiftertil drift af bestyrelsesarbejdet.

Ved rettidig omhu lykkes det hvert år at prioritere økonomi, så

Lokalkredsen på aktivitetssiden kan være stærkt lokalt forankret, f.eks. som partner i Sidste Skoledag, Rock med Lucia, Klubbernes Dag i Tivoli Friheden og Festuge for større børn og unge.

 

AKTIVITETER FOR UNGE

 

Lokalkredsen står på egen hånd eller sammen med gode samarbejdspartnere bag en lang række tiltag målrettet større børn og unge.

F.eks. livemusikarrangementerne Rock for Usødet og Rock med Lucia samt senest Festugescenen i Byparken.

Sammen med Århus Ungdommens Fællesråd har vi siden 1997 stået for rammesætningen af Sidste Skoledag i Mindeparken.

Næsten lige så lang er traditionen for sammen med Ungdomsringen at invitere medlemmer og medarbejdere til Klubbernes Dag i Friheden

AKTIVITETER FOR ANSATTE

 

Lokalkredsen arrangerer klubrelevante kurser - f.eks. i førstehjælp.

Lokalkredsen afviklede i marts 2012 en ungdomsklubkonference for alle ansatte uanset klubtype. Formål var at sætte den bedste viden og erfaring i spil til gavn for byen unge. Det er planen at gøre det til en tilbagevendende begivenhed.

 

 

INDSATS FOR ALLE

 

Lokalkredsen er en aktiv part i udvikling ungeområdet - har bl.a. del-taget i arbejdet med Aarhus Kommunes Børn og Unge-politik samt i udviklingen af Børn og Ungebyrådet med fast plads i baggrundsgruppen.

Vi har indflydelse som høringspart på klub- og ungdomsrelevante områder – f.eks. Analyse af FU-området 2012.

Lokalt deltager vi i udviklingen af ungdomsområdet via plads i 2 af

de 9 FU-bestyrelser (pr. januar 2014).

 

Copyright © All Rights Reserved Aarhus lokalkreds